مراسم قرعه کشی سومین طرح "بخرید و هدیه بگیرید"


شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه، به منظور قدردانی از خریداران محصولات غذایی و بهداشتی و به مناسبت گرامی داشت هفته تعاون اقدام به برگزاری طرح "بخرید و هدیه بگیرید" در شرکت تعاونی دانشگاه نمود. در این طرح به ازای خرید هر 1000000 ریال نقدی و یا 2000000 ریال اقساطی کارت شرکت در قرعه کشی اهداء گردید.

در ادامه اجرای طرح مذکور، روز شنبه 25 شهریورماه همزمان با روز تکریم خانواده، مراسم قرعه کشی با حضور بازرس محترم شرکت تعاونی و تعدادی از دارندگان کارت قرعه کشی در محل شرکت تعاونی دانشگاه برگزار شد.

barandegantaavoni0625

barandegantaavoni625-02 barandegantaavoni625-00
barandegantaavoni625-04 barandegantaavoni625-004

برنده خوش شانس جايزه ويژه : آقاي كاظم نجاتيان

برنده يك دستگاه جارو برقي ٢٢٠٠ وات جانسون

barandegantaavoni625-005

هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه