قابل توجه همکاران محترم دانشگاه

 

پیرو انعقاد تفاهم نامه ستاد رفاهی دانشگاه با گروه صنعتی فرش ستاره کویر یزد، به اطلاع می رساند شرایط ویژه ای به شرح ذیل، جهت همکاران محترم دانشگاه در نظر گرفته شده است. همکاران محترم می توانند با آگاهی از شرایط و نحوه خرید، از تسهیلات مذکور بهره مند گردند.

download iconشرایط فروش گروه ستاره کویر یزد

ستاد رفاهی دانشگاه