قابل توجه کارکنان گرامی دانشگاه

به اطلاع همکاران محترم دانشگاه می رساند، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی به مناسبت گرامی داشت هفته دولت تسهیلاتی جهت استفاده از دوره های آموزشی آن سازمان جهت کارکنان گرامی دولت به شرح ذیل ارائه نموده است.

 

faniherfehee96-06