قابل توجه همکاران محترم دانشگاه

به اطلاع همکاران محترم دانشگاه می رساند، مسابقات شنا اساتید و کارکنان (برادران) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور در دانشگاه صنعتی شاهرود به شرح ذیل برگزار می گردد.

 

swimcomp96