قابل توجه کارکنان شاغل دانشگاه

 

به استحضار مي رساند آخرين مهلت استفاده از بن ارزاق ماه مبارك رمضان تا اول شهريور سال 96 می باشد، لذا در جهت رفاه حال همكاران محترمي كه تا كنون موفق به خريد از فروشگاه تعاوني مصرف و فروشگاه گوشت پاك (ميدان استقلال) نشده اند، مي رساند فقط تا تاريخ 96/6/15 امكان خريد ميسر و پس از تاريخ مذكور، كليه بن ها فاقد اعتبارمي باشد. بديهي است پس از مهلت ياد شده، ستاد رفاهي پاسخگو نخواهد بود .

ستاد رفاهی دانشگاه