قابل توجه همکاران محترم دانشگاه

 

به منظور اطلاع رسانی تسهیلات رفاهی به همکاران محترم دانشگاه، به اطلاع می رساند گروه تولیدی مبل دانشور، در راستای حمایت از تولید داخلی، شرایط ویژه ای را به شرح ذیل، جهت همکاران محترم دانشگاه در نظر گرفته است.

ستاد رفاهی دانشگاه

daneshvar96-05