قابل توجه همکاران محترم دانشگاه

 

شرکت بیمه ایران طی نامه شماره 96/326557 مورخ 1396/05/01 اعلام کرده است، نظر به اینکه مهارت سونوگرافی در مطب در برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی ناباروری لحاظ شده است، فقط فلوشیب ناباروری و پریناتولوژی با ارائه گزارش نسبت به انجام سونوگرافی با تعرفه های مصوب قانونی کتاب ارزش های نسبی قابل پرداخت می باشد.

ضمنا انجام سونوگرافی در مطب متخصص زنان و زایمان قابل پرداخت نمی باشد.

ستاد رفاهی دانشگاه