قابل توجه بیمه شدگان تکمیل درمان بیمه ایران

 

شرکت سهامی بیمه ایران، مراکز فیزیوتراپی معتمد خود را جهت بیمه تکمیل درمان سال 96-1397 به شرح ذیل اعلام نموده است. از همکاران محترم تقاضا می شود به منظور بهره گیری کامل از خدمات ارائه شده، فایل ذیل را به طور کامل مطالعه نمایند.

download iconمراکز فیزیوتراپی معتمد بیمه ایران (جدید)

ستاد رفاهی دانشگاه