قابل توجه بیمه شدگان تکمیل درمان بیمه ایران

(طرح گروهی فول درمان شماره 1)

 

شرکت سهامی بیمه ایران، دندان پزشکان معتمد خود را جهت بیمه تکمیل درمان سال 96-1397 به شرح ذیل اعلام نموده است. از همکاران محترم تقاضا می شود به منظور بهره گیری کامل از خدمات ارائه شده، فایل ذیل را به طور کامل مطالعه نمایند.

download iconاسامی دندان پزشکان معتمد بیمه ایران (جدید)

ستاد رفاهی دانشگاه