قابل توجه همکاران محترم دانشگاه

 

با عنايت به مصوبه هيات رئيسه محترم دانشگاه مورخ 1395/12/17 مبني بر تعطيلي دانشگاه در بازه 24 الي 28 تيرماه سال 1396، به استحضار مي رساند مشابه دستورالعمل حفاظتي ايام نوروز به منظور نظارت و كنترل لازم در ايام تعطيلات دانشگاه، وضعيت درب هاي ورودي به پرديس دانشگاه به شرح ذيل خواهد بود. خواهشمند است ضمن اطلاع رساني به كليه همكاران محترم، مراتب مورد توجه و رعايت قرار گيرد.

درب شرقي : از 1396/04/24 لغايت 1396/04/28 به صورت شبانه روز باز مي باشد.

درب شمالي : از 1396/04/24 لغايت 1396/04/28از ساعت 7 الي 22 باز مي باشد.

درب علوم رياضي : از 1396/04/24 لغايت 1396/04/28از ساعت 7 الي 18 باز مي باشد.

درب هاي غربي و علوم تربيتي : از 1396/04/24 لغايت 1396/04/28  مسدود مي باشد.

معاونت اداری و مالی دانشگاه

 

 

تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 21 تیر 1396
منتشر شده در چهارشنبه, 21 تیر 1396
بازدید: 229