قابل توجه متقاضیان ثبت نام بیمه تکمیل درمان 97-1396

 

به استحضار مي رساند مهلت ثبت نام “ بيمه تكميل درمان “ سال 97-96  از تاريخ 96/3/10  لغايت 96/3/16  تمديد گرديد. لذا خواهشمند است همكاران محترمي كه تا كنون موفق به ثبت نام نشده اند، ضمن مطالعه شرايط و تعهدات قرارداد بيمه در سايت معاونت اداري و مالي (http://vpa.um.ac.ir) نسبت به ثبت نام در پورتال شخصي (قسمت اداري مالي- منوي اداري – زير منوي بيمه تكميلي) اقدام نمايند.

شايان ذكر است پس از اتمام مهلت ذكر شده امكان ثبت نام ميسر نمي باشد.

ستاد رفاهي دانشگاه