بسمه تعالی

اطلاعیه شماره (7)

arzyabyamalkard95


ضمن تشکر و قدردانی از همکاری مجداّنه و صمیمانه کلیه کارکنان، سرپرستان و مدیران محترم در انجام فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان در نیمه دوم سال 95، به اطلاع می رساند، با توجه به پایان دوره ارزیابی، کارکنان محترمی که فرم پرسشنامه آنان توسط مدیر تایید نهایی شده باشد، می توانند امتیاز نهایی ارزیابی عملکرد خود را از تاریخ 96/03/01  از طریق پورتال شخصی، منوی اداری و مالی، زیر منوی ارزیابی عملکرد در صفحه نتیجه ارزیابی مشاهده نمایند.

در صورتیکه به امتیاز هریک از مؤلفه های عملکردی، شایستگی حرفه ای و رفتاری اعتراض دارند، می توانند اعتراض خود را با انتخاب گزینه " به نتیجه امتیاز اعتراض دارم " به سامانه ارزیابی عملکرد ارسال نمایند.

نحوه رسیدگی اعتراض به پرسشنامه بصورت کاملا الکترونیکی:

پس از ثبت اعتراض نسبت به امتیاز پرسشنامه توسط ارزیابی شونده، امتیاز فرد از پرسشنامه های پر شده توسط خودارزیابی، همکاران و سرپرست مورد بررسی قرار گرفته و انحراف از معیار هر کدام از امتیازات این پرسشنامه محاسبه می شود، سپس امتیاز پرسشنامه ای که از امتیاز شاخص کمتر باشد حذف شده و سپس مجددا امتیاز نهایی از پرسشنامه های باقی مانده محاسبه می گردد. امتیاز جدید ارزیابی فرد بصورت مجزا برای فرد در همان صفحه اعتراض و برای سرپرست و مدیر در صفحه امتیاز ارزیابی نمایش داده می شود.

خاطر نشان می شود امکان اعتراض به امتیاز جدید وجود ندارد، لذا توصیه می شود در انتخاب گزینه های اعتراض دقت فرمایید.


{انحراف ازمعیار پرسشنامه(خودارزیابی، همکار وسرپرست) * 1.5 } - {میانگین امتیاز پرسشنامه (خودارزیابی، همکار وسرپرست)} = امتیاز شاخص

 

مهلت ارسال اعتراضات : از تاریخ 96/03/01 لغایت 96/03/05

 

توجه : در صورت وجود هر گونه ابهام و یا سوال با آقای مهندس دلکلاله با شماره داخلی 2155 تماس حاصل نمایید.

ستاد ارزیابی عملکرد کارکنان