بسمه تعالی

اطلاعیه شماره (4)

arzyabyamalkard95

 

با توجه به درخواست همكاران محترم مبني بر تمديد مهلت تكميل پرسشنامه خودارزيابي، به اطلاع كليه كاركنان مي رساند، مهلت تكميل و ارسال پرسشنامه خودارزيابي و همكار تا تاريخ 96/02/15 تمديد مي گردد. شايسته است همكاران گرامي كه تا كنون فرم پرسشنامه را تكميل ننموده اند، در زمان تعيين شده نسبت به تكميل و ارسال آن اقدام فرمايند.

 

ستاد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه