بسمه تعالی

اطلاعیه شماره (3)

arzyabyamalkard95


به اطلاع کلیه کارکنان محترم می رساند، به منظور بروز رسانی اطلاعات عضویت کارکنان در کارگروه ها، کمیته ها و ... در سامانه کارگزینی و بهره مندی از مزایای آن در ارزیابی عملکرد سال 95، چنانچه افرادی در سال گذشته دارای عضویت در کارگروها می باشند و یا عضویت آنان کماکان ادامه داشته است، می توانند مدارک و مستندات خود را حداکثر تا تاریخ 96/02/14 به مدیریت کارگزینی و رفاه ارسال نمایند.

همکاران محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ارسال مدارک با آقای دبیری با شماره داخلی 2166 تماس حاصل فرمایند.

ستاد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه