بسمه تعالی

اطلاعیه شماره (1)

arzyabyamalkard95

ضمن عرض تبريك آغاز سال جديد، به اطلاع کلیه کارکنان محترم رسمی، پیمانی، قراردادی و روزمزد بیمه ای می رساند، دوره دوم ارزيابي عملكرد كاركنان جهت نیمه دوم سال 1395 بر اساس برنامه زمان بندي شده به شرح جدول زير از روز دوشنبه 1396/01/21 آغاز خواهد شد.

 

 arzyabi9502

 

شايان ذكر است سامانه ارزيابي عملكرد در پرتال شخصي، منوي اداري ومالي، زير منوي ارزيابي عملكرد قراردارد.

ضمنا آقاي مهندس دلكلاله با شماره تماس 2155 آماده پاسخگويي به سؤالات احتمالي مي باشند.

 

 ستاد ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه