قابل توجه همكاران ارجمند دانشگاه

 

ضمن تشکر از اعتماد و حسن ظن همکاران گرامی دانشگاه که روزانه جهت صرف ناهار به مرکز رفاهی شماره 2 مراجعه می نمایند، به استحضار می رساند پیرو  مصوبه سي و هفتمين جلسه شوراي اداري و مالي دانشگاه مورخ 1395/12/15 و به منظور ايجاد تسهيلات بيشتر براي همكاران محترم دانشگاهي مقرر گرديد از ابتداي سال 1396 همزمان با شروع فعاليت اداري و آموزشي دانشگاه، تخفيف متداول براي يك پرس وعده غذائي ناهار منحصرا براي كساني كه در محل سالن غذا خوري مركز رفاهي شماره 2 از آن استفاده می نمايند، با 50 درصد تخفيف ارائه گردد.

بديهي است متقاضيان بيش از يك پرس مي بايست طبق روال و مصوبات گذشته نسبت به خريد غذا و پرداخت آن اقدام نمايند.

ستاد رفاهی دانشگاه

مصاحبه تلویزیونی معاون اداری و مالی دانشگاه در برنامه حرفا حرف (فضای سبز و چالش کمبود آب)