پیام تبریک سال نو معاون اداری و مالی دانشگاه به خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی مشهد

drbabakhni1396

مصاحبه تلویزیونی معاون اداری و مالی دانشگاه در برنامه حرفا حرف (فضای سبز و چالش کمبود آب)