اطلاعیه شرکت بیمه ایران

قابل توجه کلیه همکاران محترم دانشگاه


به استحضار می رساند با توجه به فرا رسیدن ایام پایانی سال و مسدود شدن سامانه پرداخت هزینه ها توسط  شرکت بیمه ایران، از همکاران محترم تقاضا می گردد مدارک و هزینه های درمانی خود را بعد از تاریخ 1396/1/15 به دفتر شرکت واقع در پردیس تحویل فرمایند.


ضمناً دفتر شرکت بیمه تا مورخ 1396/1/15 تعطیل می باشد.

ستاد رفاهی دانشگاه

 

 

مصاحبه تلویزیونی معاون اداری و مالی دانشگاه در برنامه حرفا حرف (فضای سبز و چالش کمبود آب)