قابل توجه همکاران محترم دانشگاه

 

نظر به حمايت از توليد كنندگان داخلي و به منظور تامين رفاه همكاران دانشگاهي، شركت تعاوني مصرف دانشگاه با مركز خريد كيف و كفش تبريز، قراردادی جهت ارائه تسهیلات 25 درصدی تخفیف نقدی و 20 درصدی اقساطی، ویژه همه دانشگاهيان اعم از اعضاي هيات علمي، كاركنان و دانشجويان منعقد نموده است. متقاضیان محترم می توانند با ارائه کارت شناسایی از تسهیلات مذکور بهره مند گردند.

download iconشرایط و نحوه خرید

ستاد رفاهی دانشگاه

 

kafshetabriz