" نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها در حوزه مدیریت سبز"

هم زمان با ایام مبارک دهه فجر، اولین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز آغاز به کار نمود. این نمایشگاه از تاریخ 12 الی 15 بهمن ماه 1395 در سازمان برنامه و بودجه با هدف ارائه دستاوردها و برنامه های دانشگاه ها به منظور دانش افزایی و اجرای بهتر مدیریت سبز در دانشگاه های کشور برگزار می شود .

دانشگاه فردوسی مشهد نیز دستاوردهای اجرایی خود را در حوزه مدیریت سبز ارائه نمود. سرکار خانم دکتر ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، جناب آقای دکتر امید معاون اداری و مالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و جناب آقای دکتر سمنانیان نیز از غرفه نمایشگاه دانشگاه فردوسی مشهد بازدید نمودند.

 

m.sabz

 

ms95-01

 

ms95-05

 

ms95-02

 

ms95-03 

 

ms95-04