همکاران مدیریت اداری و پشتیبانی دانشگاه

 

 naseri copy1    
 
 
     مدیر اداری و پشتیبانی و سرپرست اداره ساختمان ها و تاسیسات
  دکتر کمال الدین ناصری
تلفن : 2241 / 2240 - 3880
 

 

  hatefipic  
   معاون مدیریت
مهندس سعید هاتفی
تلفن : 2245 / 2240-3880
    
jahangardipic2
 
مسئول دفتر مدیریت
منصوره جهان گردی امیریان
تلفن : 2241 / 2240 - 3880
 
  rastinpic  
رییس اداره خدمات و نقلیه دانشگاه
علیرضا راستین 
تلفن :  2161 / 2160 -3880
                
deymehkarpic
 
مدیر مرکز رفاهی 1 و 2 دانشگاه
غلامحسین دیمه کار
تلفن : 2627-3880

     
مسئول حسابداری مدیریت
اعظم قاآنی غلامحسینی
تلفن : 2387-3880
 

 anjidani-pic

 
مسئول خرید متمرکز دانشگاه
مهندس فائزه انجیدنی
  تلفن : 2280-3880

 

mirzaiepic

 
مسئول واحد کنترل و نظارت
منصور میرزائی
تلفن : 2232-3880
 
 ebrahimi pic97

 

مسئول اداره دبیرخانه سازمان مرکزی

مهدی ابراهیمی
  تلفن :  2164 -3880

 

20190521_080036.jpg

 
 
کارشناس مدیریت اداری و پشتیبانی
مهندس مریم دهقان زاده
  تلفن : 2266-3880
 


 
 afsharzadehpic
 
مسئول امور رایانه سازمان مرکزی
مهندس امید افشار زاده
  تلفن : 2221-3880  
 
 
 

 

 
 
 
   

جهت ارتباط با سایر همکاران مدیریت اداری  و پشتیبانی  از جستجو گر شماره تلفن 118 استفاده نمایید.