همکاران مدیریت مالی دانشگاه

 

    laripic12   
مدیر مالی
دکتر محمود لاری دشت بیاض
تلفن :  2345 - 3880

 

 

     
 
معاون مدیریت
حسین اقبالی
 
تلفن : 2384-3880
    
 
 
مسئول دفتر مدیریت
فاطمه ضیائی منش
تلفن :  2345 - 3880
     
 
مسئول مکانیزه نمودن فرایندهای مالی
حسین مشتاق
تلفن :  2362 -3880
                
 

کارشناس توسعه و ساماندهی عواید اختصاصی
سید مجتبی تبارکانی

تلفن : -3880

     
رئیس دریافت و پرداخت
محمود تقی زاده  
تلفن : 2366-3880
 

 

رئیس اداره دفترداری و تنظیم حسابها
اکرم غنچه  
تلفن : 2375-3880

 

 

 
رئیس اداره رسیدگی
رضا درویشی
تلفن : 2458-3880
 
 

 

مسئول اداره اموال و اوراق بهادار

خداوردی قربانی
تلفن :  2382 -3880

 

 

جهت ارتباط با سایر همکاران مدیریت مالی  از جستجو گر شماره تلفن 118 استفاده نمایید.