واحدهای تابعه :

  • واحد امور قراردادها
  • واحد اموال و املاک
  • واحد دعاوی حقوقی و کیفری
  • واحد تعهدات و اجرائیات

 

واحد امور قراردادها

- بررسی و تایید کلیه قراردادهای منعقده فی مابین بخش های مختلف دانشگاه فردوسی مشهد با افراد حقیقی و حقوقی
- بررسی و اظهار نظر پیرامون کلیه آئین نامه ها دستوالعمل‌ها، تفاهم نامه ها و ... از حیث حقوقی

 

واحد اموال و املاک

- پی‌گیری مستندسازی املاک و تهیه شناسنامه جامع سازی پیرو تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
- پی‌گیری تجدید اجاره املاک وقفی
- حل و فصل اختلافات ملکی فی مابین دانشگاه فردوسی مشهد با سایر ادارات، ارگان‌ها و سازمان‌ها و ...

 

واحد دعاوی حقوقی و کیفری

- پیگیری کلیه پرونده‌های حقوقی و کیفری مراجع قضایی مربوط به دانشجویان مستنکف دانشگاه فردوسی مشهد یا ارجاع شده از وزارت عتف، دعاوی دیوان عدالت اداری

 

واحد تعهدات و اجرائیات

- انجام امور مربوط به اخذ تعهد و وثیقه از دانشجویان بورسیه و سایر افراد ملزم به دادن تعهد
- تبدیل وثیقه، فسخ و یا تبدیل تعهد دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و یا سایر دانشجویان معرفی شده از وزارت عتف
- پی‌گیری اجرای اسناد تعهد ثبتی بدون مراجعه به دادگاه از طریق اجرای ثبت، بر مبنای ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت