دانشگاه فردوسی مشهد به پویش ملی سه شنبه های بدون خودرو پیوست

 
دانشگاه فردوسی مشهد به پویش ملی سه شنبه های بدون خودرو پیوست

رئیس، معاونین، مدیران و مسئولان واحدهای دانشگاه ، اعضاء هیئت علمی و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد در صبح روز سه شنبه 11 آبان 1395 با رکاب زدن در سطح پردیس دانشگاه به پویش ملی سه شنبه های بدون خودرو پیوستند.

این حرکت نمادین که توسط دانشگاه فردوسی مشهد با هدف فرهنگ سازی برای استفاده حداقلی از خودروهای شخصی و حداکثر استفاده از وسایط نقلیه عمومی و کمک به پاکیزگی هوا و محیط زیست، با همکاری کارگروه ورزشی شورای اسلامی شهر مشهد صورت گرفت،  مورد استقبال دانشگاهیان قرار گرفت.

این مراسم با حضور دانشگاهیان و آصفی رئیس و اعضای کارگروه ورزشی شورای اسلامی شهر مشهد ، با حرکت دوچرخه سواران از محل مدیریت تربیت بدنی دانشگاه آغاز شد و پس از طی مسیرهایی در سطح پردیس دانشگاه فردوسی مشهد با سخنرانی دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه و اهدای جوایز به قید قرعه به شرکت کنندگان پایان  یافت.

 دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در سخنرانی خود، در مورد پیوستن دانشگاه به پویش ملی سه شنبه های بدون خودرو تاکید نمود: با توجه به تردد روزانه بیش از 22 هزار خودرو در سطح پردیس دانشگاه این پویش می تواند کمک بزرگی به کاهش آلودگی هوا و بدنبال آن کاهش بیماری ها نماید.

 

bicycle6

bicycle7

bicycle4

bicycle1

bicycle2