قابل توجه همکاران محترم دانشگاه

 

به اطلاع کلیه همکاران دانشگاه می رساند مرکز رفاهی شماره 1 و 2 در روز چهارشنبه (عاشورای حسینی) مورخ 1395/07/21، تعطیل می باشد.

مدیریت مرکز رفاهی دانشگاه