قابل توجه همکاران محترم دانشگاه

به اطلاع همکاران محترم دانشگاه می رساند، به مناسبت گرامي داشت هفته تعاون، طرح “ خريد كنيد و هديه بگيريد” شركت تعاوني مصرف دانشگاه از امروز آغاز مي شود.

taavon95