قابل توجه همکاران گرامی دانشگاه


باستحضار می‌رساند پروژه نورپردازی درب شمالی با هدف برجسته نمودن نماد دانشگاه و زیباسازی آن، در خرداد ماه سال جاری آغاز و در تیرماه به اتمام رسید.

مدیریت اداری و پشتیبانی دانشگاه


عکس‌های نورپردازی درب شمالی

noorsardar01

 

noorsardar02

 

noorsardar03