اطلاعیه شماره 90
قابل توجه همکاران محترم


باستحضار می‌رساند نظر به‌ این‌که دانشگاه فردوسی از سال گذشته اقدام به بازسازی و احیای مجتمع فرهنگی و رفاهی در شهرستان نکا نموده است، در نظر دارد هزینه برگزاری اردوی تابستانی سال جاری را نیز صرف ساخت و تجهیز مجتمع مذکور نماید، لذا ضمن پوزش، ارایه خدمات رفاهی در قالب اردوی تابستانی به سال آینده و در محل بازسازی شده مجتمع مذکور موکول گردید.
ضمنا به پیوست عکس‌های مجتمع فرهنگی و رفاهی ارایه شده است.

 ستاد رفاهی دانشگاه

عکس های وضعیت موجود مجتمع فرهنگی و رفاهی

 

neka00

neka0

neka1

neka3