پايان مهلت ارزيابي و  اعلام امتياز ارزيابي و فعال شدن سامانه ارسال اعتراض به امتياز ارزيابي

eteraz

با سلام و احترام
ضمن تشکر و قدردانی از همکاری مجداّنه و صمیمانه کلیه کارکنان و اعضای محترم هیات علمی، در انجام فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان در سال 94، به اطلاع می رساند با توجه به پایان مهلت ارزیابی در مورخ 1395/02/19، کارکنان محترم می توانند امتیاز نهایی ارزیابی عملکرد خود را از تاریخ 1395/02/20 در صفحه خود ارزیابی، در پورتال شخصی، منوی اداری ومالی، زیر منوی ارزیابی عملکرد، مشاهده نمایند.
در صورتیکه به امتیاز هریک از مؤلفه های عملکردی، شایستگی حرفه ای و رفتاری اعتراض دارند، می توانند اعتراض خود را با انتخاب گزینه " ο  به نتیجه امتیاز اعتراض دارم" را به سامانه ارزیابی عملکرد ارسال نمایند.
خاطر نشان می شود نتیجه نهایی امتیاز کارکنان پس از رسیدگی به اعتراضات در همان صفحه "نتیجه ارزیابی" در تاریخ 1395/02/25 قابل مشاهده خواهد بود.

معاونت اداری و مالی دانشگاه