برگزاری هفتمین جلسه کارگروه ساماندهی تردد خودرو در پردیس دانشگاه 


هفتمین جلسه کارگروه "ساماندهی تردد خودرو در پردیس دانشگاه" روز یکشنبه مورخ 1395/02/12در مهمانسرای دانشگاه برگزار گردید.

این کارگروه از مرداد ماه سال 1394 با اهداف ساماندهی، برنامه‌ریزی و کنترل تردد خودرو در سطح پردیس و مکان‌یابی پارکینگ‌ها و درب‌های ورودی دانشگاه و همچنین بررسی وضع موجود و ارایه راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت با توجه به مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه تشکیل گردیده است.

در پایان جلسه با اهدای لوح تقدیر از فعالیت‌های اعضای کارگروه تقدیر به عمل آمد.

 

kst12-02-95