تقدیر از مسئولین محترم امور عمومی دانشگاه


به‌ منظور تقدیر از زحمات مسئولین محترم امور عمومی دانشگاه در سالي كه گذشت، جلسه‌اي توسط مدیریت اداری و پشتیبانی دانشگاه در روز سه‌شنبه مورخ 1394/12/25 در مركز رفاهي شماره 1 دانشگاه، با حضور معاون اداری و مالی آقای دکتر باباخانی و مدیر اداری و پشتیبانی آقای دکتر انصاری برگزار گردید. در این جلسه با اهدای لوح تقدیر از فعالیت‌های مسئولین محترم امور عمومی در سال 1394 و همکاری آنان با این مدیریت، تقدیر به عمل آمد.

 taghdiromumi94