حضور دانشگاه فردوسی مشهد در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست ایران


پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست ایران باحضور سرکار خانم دکتر ابتکار معاون ریس جمهور و ریس سازمان حفاظت محیط زیست و مسولین محیط زیست کشور در تاریخ10 اسفند ماه 1394 افتتاح شد .

"دفتر دانشگاه سبز دانشگاه فردوسی مشهد" با برپایی غرفه در نمایشگاه مذکور، به ارایه اهداف و فعالیت های زیست محیطی دانشگاه فردوسی مشهد پرداخت.

 

n.t.4

n.t.1

n.t.5