ابقای آقای مهندس ابوالقاسم ساقي به سمت مدير كارگزيني و رفاه دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد

saghipic

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي آقای مهندس ابوالقاسم ساقي کارشناس دانشگاه را به مدت دو سال دیگر، به عنوان مدير كارگزيني و رفاه دانشگاه فردوسی مشهد منصوب كرد.

معاون گزینش دانشگاه ،عضو شورای هسته گزینش دانشگاه با ابلاغ معاون وزیر و دبیر هیات مرکزی گزینش وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر هیات اجرائی کمیته ساماندهی نیروی انسانی غیر هیات علمی ، مسئول آموزش کارکنان دانشگاه در مدیریت کارگزینی ، کارشناس دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان و عضو کمیته صیانت از حقوق شهروندی در دانشگاه از سوابق اجرائی مهندس ساقی در دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.