قابل توجه همکاران محترم دانشگاه

" تصویب حداقل و حداکثر مقطع مدارک تحصیلی برای رشته های شغلی دانشگاه"

با عنایت به مصوبه مورّخ 1394/09/18 هيأت اجرايي منابع انساني در خصوص تعيين و تصويب ضوابط حداقل و حداکثر مقطع مدارک تحصیلی برای رشته هاي مختلف شغلي دانشگاه و لزوم اطّلاع كليّه همكاران از مصوبه مذکور، متن اين مصوبه در ذیل و همچنین در سايت معاونت اداري و مالي منوي كارگزيني، زير منوي قوانين/ آيين نامه ها/ بخشنامه ها درج گردیده است.

download iconمصوبه هیات اجرایی در خصوص حداقل و حداکثر مدارک تحصیلی برای رشته های شغلی

مدیریت کارگزینی و رفاه دانشگاه

تاریخ ایجاد در شنبه, 10 بهمن 1394
منتشر شده در شنبه, 10 بهمن 1394
بازدید: 670