افتتاح پارکینگ دانشکده ادبیات و علوم انسانی

افتتاح پارکینگ دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پارکینگ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با ظرفیت 40 دستگاه خودرو با مشارکت اعضای هیأت علمی این دانشکده و تأمین 650 میلیون ریال ظرف مدت یک ماه و نیم احداث شد که در روز یکشنبه 29 آذر ماه 1394  با حضور آقای دکتر باباخانی معاون اداری مالی دانشگاه و دکتر هاشمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد و اعضای هیأت علمی افتتاح گردید.

پیش از مراسم افتتاح نیز آقای دکتر باباخانی در جمع همکاران در محل تالار رجایی دانشکده ادبیات حضور یافته و در خصوص امور مالی و مسائل و نیازهای تجهیزاتی دانشکده به تبادل نظر پرداختند.

این پروژه از اولین پروژه‌های مشارکتی اعضای هیأت دانشگاه می‌باشد که می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر امور باشد.


16048

16047