بسمه تعالی


اطلاعیه شماره (6) ارزیابی عملکرد کارکنان

eteraz

پیرو اطلاعیه شماره (5)، به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند، امتیاز ارزیابی عملکرد کارکنان، پس از رسیدگی به اعتراضات، نهایی شده است. کارکنان محترم می توانند با ورود به پورتال شخصی، منوی ارزیابی عملکرد، زیر منوی خودارزیابی از نتایج نهایی ارزیابی خود مطلع شوند.

ستاد ارزیابی عملکرد دانشگاه