افتتاح رسمي مركز رفاهي شماره 2 دانشگاه فردوسي مشهد

 

مركز رفاهي شماره 2 دانشگاه فردوسي مشهد، روز چهارشنبه، 18 آذر با حضور دكتر باباخانی، معاون اداری و مالی دانشگاه و دکتر انصاري، مدير اداري و پشتيباني دانشگاه و جمعی از همكاران دانشگاهي فعاليت رسمي خود را در پردیس دانشگاه آغاز كرد.

همچنین مديريت اداري و پشتيباني دانشگاه همزمان با ايام اندوه بار روزهاي پاياني صفر، مجلس سوگواري و عزاداري اي در مسجد حضرت زهرا (س) برگزار و با پذيرايي از عزادارن در مركز رفاهي شماره 2، افتتاح رسمي اين مركز را اعلام كرد.