اطلاعیه شماره (5) ارزیابی عملکرد کارکنان

eteraz 

با توجه به اینکه امتیاز ارزیابی عملکرد کارکنان در دوره اول سال جاری نهایی شده است، همکاران محترم می توانند نتایج نهایی ارزیابی خود را از طریق پورتال پویا، منوی ارزیابی عملکرد، بخش خودارزیابی ملاحظه نمایند. درصورتیکه به امتیاز ارزیابی پرسشنامه معترض هستید، می توانید اعتراض خود را با انتخاب گزینه " ο  به نتیجه امتیاز اعتراض دارم" ، برای هریک از مؤلفه ها، برای سامانه ارسال نمایید.

نحوه رسیدگی اعتراض به پرسشنامه :

پس از ثبت اعتراض نسبت به امتیاز پرسشنامه توسط ارزیابی شونده، امتیاز فرد از پرسشنامه های پر شده توسط خودارزیابی، همکار( ان) و سرپرست مورد بررسی قرار گرفته و انحراف از معیار هر کدام از امتیازات این پرسشنامه محاسبه می شود، سپس امتیاز پرسشنامه ای که از امتیاز شاخص کمتر باشد حذف شده و سپس مجددا امتیاز نهایی از پرسشنامه های باقی مانده محاسبه می گردد. امتیاز جدید ارزیابی فرد بصورت مجزا برای فرد در همان صفحه اعتراض و برای سرپرست و مدیر در صفحه امتیاز ارزیابی نمایش داده می شود.

 

خاطر نشان می شود امکان اعتراض به امتیاز جدید وجود ندارد، لذا توصیه می شود در انتخاب گزینه های اعتراض دقت فرمایید.

 

{انحراف ازمعیار پرسشنامه(خودارزیابی، همکار وسرپرست) * 1.5 }- {میانگین امتیاز پرسشنامه (خودارزیابی، همکار وسرپرست)} = امتیاز شاخص

مهلت ارسال اعتراضات : از تاریخ 94/08/26 لغایت 94/09/03

 

ستاد ارزیابی عملکرد دانشگاه