اطلاعیه 41

 

به استحضار همکاران محترم می رساند، مرکز رفاهی دانشگاه در روز عاشورا تعطیل می باشد و ارائه خدمات به همکاران محترم دانشگاه مقدور نخواهد بود.

ستاد رفاهی دانشگاه