اجرای طرح ورزش صبحگاهی ویژه کارکنان دانشگاه

به استناد بند 8 و 2 اولين صورتجلسه شوراي ورزش كاركنان مورخ 31 مرداد ماه 1394 و با توجه به نامه مديريت تربيت بدني دانشگاه فردوسی مشهد مبني بر اجراي طرح ورزش صبح‌گاهي جهت كاركنان ارجمند که از روز شنبه 25 مهر ماه 1394 انجام می گیرد، مكان و ساعت ورزش كاركنان به شرح ذيل اعلام مي‌گردد.

آقايان: همه روزه از ساعت 6:30 الي 7:30 سالن ورزش امام رضا(ع)

بانوان: همه روزه از ساعت 6:30 الي 7:30 سالن امام علي (ع)

بديهي است تمهيدات لازم جهت ثبت ورود و خروج همكاران محترم پيش‌بيني گرديده است.

معاونت اداری و مالی دانشگاه