اطلاعیه شماره 42

 

به استحضار همکاران محترم می رساند مرکز رفاهی شماره 2 دانشگاه (رستوران زیتون ) از روز یک شنبه مورخ 94/08/10 آماده پذیرایی و ارائه خدمات (سلف غذا در محل رستوران) به کلیه همکاران (اعم از کارمند و هیات علمی) می باشد.

ستاد رفاهی دانشگاه