تکریم اعضای هیأت علمی بازنسشته دانشگاه فردوسی مشهد در روز تکریم خانواده

    

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد فراهم کردن فضاهایی برای استفاده نظام مند از تجربیات اعضای هیأت علمی بازنشسته، با ایجاد سرای اندیشه و اتاق فکر را از برنامه های مدیریت جدید دانشگاه دانست.

مراسم تکریم تعدادی از اعضای هیأت علمی بازنشسته دو سال اخیر دانشگاه فردوسی مشهد، با حضور اعضای هیأت رئیسه دانشگاه و همراهی همسران اعضای هیأت علمی، روز شنبه، 18 مهر در مرکز رفاهی دانشگاه برگزار شد.

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در این مراسم با اشاره به اینکه بازنشستگی اعضای هیأت علمی باعث کاهش احساس تعلق به دانشگاه نخواهد شد، عنوان کرد: تمام اساتید سمبل تلاش، پویایی و فعالیت و دارای اخلاق و منش استادی هستند.

وی با بیان اینکه مدیریت جدید در حال حاضر نیاز به راهنمایی های اساتید بازنشسته دارد، گفت: در دانشگاه بزرگ فردوسی مشهد همه اعضا دارای جایگاه منحصر به فردی هستند و نقش بزرگی در این دانشگاه بر عهده اساتید بازنشسته است.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نقش اساتید بازنشسته را در جهش جایگاه دانشگاه مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: ایجاد فضاهایی برای استفاده نظام مند از تجربیات اعضای هیأت علمی با ایجاد سرای اندیشه و اتاق فکر از برنامه های مدیریت جدید دانشگاه می باشد.

وی با اعلام لغو محدودیت های تدریس اساتید بازنشسته و مشکل راهنمایی های پایان نامه، ابراز امیدواری کرد:  پروژه های کلان در سطح استان و آموزش در بخش بین الملل دانشگاه به اساتید بازنشسته واگذار شود.

در ادامه اساتید بازنشسته به بیان پیشنهادات خود پرداختند و افزایش تعلق سازمانی با ادامه فعالیت پورتال اعضا، افزایش احترام به کرامت انسانی، ایجاد بستر مناسب برای همکاری با اعضای هیأت علمی جوان، ایجاد کانون بازنشستگان اعضای هیأت علمی و ایجاد اتاق فکر و اندیشه را به عنوان دغدغه های خود مطرح کردند.

در پایان از اعضای هیأت علمی بازنشسته با اهدای لوح تقدیر شد.

13062

 

13063

13056