"گردهمایی معاونان اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور" برگزار شد

 2 resize

     "گردهمایی معاونان اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور" به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه برگزار شد.

دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه نخستین سخنران این گردهمایی بود.

در این گردهمایی یک‌روزه، دکتر محمد حسین امید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، دکتر واعظ مهدوی معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دیدگاه های خود را در خصوص امور اداری، مالی آموزش عالی کشور تبیین کرده و مدیران کل حوزه های امور اداری، برنامه و بودجه، طرح های عمرانی، تحول اداری، مالی و امور رفاهی گزارشی از روند موجود و برنامه ها ی حوزه تحت مدیریت خود در سطح کلان کشور را ارائه دادند.

 در ادامه این نشست، معاونان اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به بیان نظرات خود پرداخته و نمایندگان شوراهای مناطق نیز گزارش خودرا ارائه کردند.

گفتنی است : رونمایی از سامانه عتف و قرائت بیانیه پایانی از دیگر برنامه های سومین گردهمایی معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور بود.
    

5 resize

 

گزارش تصویری گردهمایی معاونان اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور