تاکید وزیر علوم در اجلاس کیوتو بر استفاده از علوم و فناوری برای غلبه بر چالش محیط زیست

    

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست عمومی اجلاس علم و فناوری در جامعه در کیوتوی ژاپن بر ضرورت استفاده از علوم و فناوری برای غلبه بر چالش های محیط زیست در سطح جهان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر محمد فرهادی اظهار داشت : برای غلبه بر معضلات كنوني محيط زيست، لازم است تا از جديدترين فناوري هاي روز دنيا نظير محصولات نانو و  بايو و نيروهاي انساني توانمند و غيره بهره گيريم. همچنين بايد جامعه را با استفاده از رسانه هاي جمعي، مدارس و دانشگاه ها تحت آموزش قرار دهيم

وی افزود: به دليل خشكسالي هاي مستمر و توليد ذرات گرد و غبار  ناشي از تغييرات آب و هوا،  در ایران محققان، فناوري هاي پيشرفته  و نويني را از قبيل پوشش گياهي و پوشش پليمري براي غلبه بر چالش گرد و غبار پيشنهاد و اتخاذ كرده اند.

 دکتر فرهادی گفت :هرچند كشورها مي بايست از علوم، فناوري و نوآوري هاي خودشان براي غلبه بر اين چالش ها استفاده كنند اما بايد تاكيد كرد كه مشكلات محيط زيست الزاما مربوط به يك كشور نيست و  با افزايش روند رشد در داخل كشور، كشورهاي مجاور را نيز تحت تاثير قرار مي دهند.

وزیر علوم تاکید کرد : بايد تاكيد داشت كه صرف تحقق پيشرفت هاي علمي و فناوري، همسو با تحقق اهداف پيش رو نيست و مساعدت و همكاري همه كشورها در این زمینه مورد نیاز است.

دکتر فرهادی گفت : ایران می کوشد حفظ منابع طبيعي را از طريق سه راهبرد اساسي پرهيز ار تداخل بي رويه در محيط زيست با اتكا به آگاهي عمومي و بهبود مصرف منابع ،پرهيز از آلودگي هوا و محيط زيست با استفاده از توسعه فناوري انرژي هاي تجديدپذير و توسعه چرخه بازيافت انرژي و محصولات را انجام دهد.

وی افزود :رابطه بين جمعيت، محيط زيست و مصرف انرژي، طي دهه هاي اخير از موضوعات و چالش هاي مهم تغييرات جمعيتي بوده است كه به طور ويژه مورد توجه دانشمندان، سياستگذاران و مردم قرار گرفته است

وزیر علوم اظهار داشت : به طور منطقي، افزايش جمعيت، به احتمال زياد منجر به افزايش مصرف كنندگان و متعاقبا افزايش مصرف غذا، لباس، حمل و نقل و مواردی از این قبیل مي شود با اين حال، فناوري و آگاهي مردم مي تواند موجب كاهش ميزان مصرف انرژي شود چرا که رشد جمعيت و ميزان مصرف، بزرگترين چالش هاي توسعه پايدار براي همه جهان است و این  بسيار مهم است كه كشورها، چارچوب پيشنهادي را در  كارگروه چالش جمعيت و منابع اتخاذ بکنند.

دکتر فرهادی با اشاره به موضوع جمعيت در ايران گفت : ايران، تغييرات دموگرافيك قابل توجهي را طي قرن گذشته تجربه كرده است و  با وجود افزايش هفت برابري جمعيت در اين مدت، كاهش رشد جمعيت طي ده سال اخير، از 3.6 به 1.3 درصد مشهود است.

وی افزود : ايران در حال حاضر با افزايش نيروي كار مواجه است چرا که كاهش جمعيت زير 15 سال و ورود جمعيت به گروه سني بالاتر، موجب افزايش تعداد جمعيت فعال ( 15 تا 64 سال) گرديده و اين امر شرايط مثبتي را براي توسعه اقتصادي كشور فراهم ساخته است.

وی خاطر نشان کرد : اين پديده را مي توان يك افق دموگرافيك افزوده از فرصت ها دانست که  تحت چنين شرايطي، نيروي كار موجود، افزايش يافته و نسبت وابستگي ( نسبت گروه هاي سني زير 15 سال و بالاي 65 سال به گروه جمعيتي 15 تا 65 سال) كاهش يافته است.

وزیر علوم گفت : بايد توجه داشت كه در حال حاضر در بين اين جمعيت فعال، حدود 11 ميليون نفر یعنی يك هفتم جمعيت كشوردانش آموختگان دانشگاهي هستند و بيش از 4.6 ميليون نفر در دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی  و موسسات تحقيقاتي مشغول به تحصيل هستند كه بيش از 700 هزار نفر آنها دانشجويان تحصيلات تكميلي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري هستند.

وی تصریح کرد : اين شرايط، فرصت طلايي را براي ايران فراهم ساخته است كه مي تواند در صورت برنامه ريزي مناسب و نهادينه شدن، افزايش توليد و سرمايه گذاري را به همراه داشته باشد. با اين وجود، اين رشد دموگرافيك، نياز به يك شرايط سرمايه گذاري مشوق و جاذب، ايجاد فرصت هاي شغلي، سرمايه گذاري براي آموزش و توسعه مهارت هاي شغلي براي نيروي كار در حال رشد دارد .