همکاران مدیریت حقوقی

 

  IMGDr.shafiee   
دکتر جعفر شفیعی سردشت
مدیر حقوقی
دوران تصدی : 96 تا کنون

 

akhbaripic

مهدی اخباری
کارشناس مسئول امور دفتر و
شکایات اداری و مردمی دانشگاه
تلفن : 2471-3880
    
davoodi
سید محمدرضا داودی
کارشناس ثبت و املاک دانشگاه
تلفن : 2476-3880 
zamanianpic

سید جلال زمانیان کشفی
کارشناس امور قراردادهای دانشگاه
تلفن : 2465-3880
                
musavipic
 
 
سید مهدی موسوی
کارشناس دعاوی حقوقی و کیفری دانشگاه
تلفن : 2469-3880