همکاران مدیریت حقوقی

 

  IMGDr.shafiee   
دکتر جعفر شفیعی سردشت
مدیر حقوقی
دوران تصدی : 96 تا کنون

 

arasteh pic97

فاطمه آراسته
مسئول دفتر و کارشناس امور حقوقی
تلفن : 2471-3880
    
davoodi
سید محمدرضا داودی
کارشناس ثبت و املاک دانشگاه
تلفن : 2476-3880 
zamanianpic

سید جلال زمانیان کشفی
کارشناس امور قراردادهای دانشگاه
تلفن : 2465-3880
                
musavipic
 
سید مهدی موسوی
کارشناس دعاوی حقوقی و کیفری دانشگاه
تلفن : 2469-3880