برگزاري جلسه تقدير از تلاش هاي صورت گرفته در راستاي بهینه سازی مصرف انرژي در دانشگاه

با عنایت به دستور رياست محترم دانشگاه و برنامه ريزي انجام شده در خصوص تحقق حداقل 10% صرفه جويي در حامل هاي انرژي تا پايان سال 1393 و همچنين فرا رسیدن سالروز تشكيل كميته بهینه سازی مصرف انرژي دانشگاه و پیرو دستور معاونت محترم اداري و مالي دانشگاه جلسه ای به منظور تقدير از تلاش هاي صورت گرفته در راستاي تحقق اهداف مذکور، با حضور معاون اداری و مالی دانشگاه، برخی از روسای دانشکده ها ، مسئول پردیس زیست محیطی دانشگاه و همچنین تعدادی از همکاران منتخب در نشستی صمیمانه در تاريخ 13/ 4/ 1394 در محل مركز رفاهي دانشگاه برگزار گرديد.

e9302

اين مراسم با پخش كليپي از اقدامات انجام شده توسط واحدهاي مختلف در راستاي بهینه سازی مصرف انرژي در دانشگاه آغاز و در ادامه توسط دبير كميته بهینه سازی مصرف انرژی گزارش تصويري از عملكرد كميته مذکور در سال 1393 و همچنين گزارشي از فعاليت هاي صورت گرفته توسط واحدهاي مختلف دانشگاه در راستاي تحقق صرفه جويي انرژي ، ارائه گرديد که با توجه به اطلاعات و ارقام ارائه شده ، ميزان 26.62   درصد صرفه جويي محقق شده در ماه پاياني سال93 نسبت به مدت مشابه سال قبل ، و نيز متوسط  6.16 درصد صرفه جويي در چهار ماه پاياني سال 93 نسبت به مدت مشابه سال 92 ، به عنوان نتايج مثبت برنامه ريزي هاي صورت گرفته، اعلام گرديد.

سپس آقاي دكتر ميمندي نژاد، مدير محترم گروه برق دانشكده مهندسي و عضو كميته بهینه سازی مصرف انرژي مباحثي را پيرامون مديريت مصارف انرژي خصوصاً با توجه به جایگاه خاص دانشگاه فردوسي مطرح ساختند و با توجه به لزوم بررسي همه جانبه راهكارهايي كه براي صرفه جويي اتخاذ مي شود ، پيشنهاد روش مديريت انرژي آگاه، را ارائه نمودند.

در ادامه آقاي دكتر رجبي مشهدی، رئیس محترم دانشكده مهندسي در خصوص تجهيزات و روشهاي نوين صرفه جويي انرژي از جمله انرژي هاي نو و نيز بكار گيري سيستم هاي CHP(توليد همزمان برق و حرارت) مطالبي را ارائه نمودند.ايشان با اشاره به تلفات بسيار زياد انتقال انرژي در ايران كه بالغ بر 2.1 ميليارد دلار در سال مي شود، پيشنهاد تمركز دانشجويان رشته هاي مهندسي بر صرفه جويي انرژي و بكار گيري روش هاي خلاقانه در اين خصوص را مطرح نمودند.همچنين توجه به مباحث زيست محيطي و هزينه هاي مرتبط با آن از ديگر مباحث مطرح شده توسط ايشان بود.

سپس آقاي دكتر باباخاني، معاون محترم اداري و مالي دانشگاه ضمن تقدير از تلاش هاي صورت گرفته در دانشگاه فردوسي و تشكر از حاضرين جلسه به عنوان افراد منتخب و برتر در اين خصوص، همگان را به تلاش جدي تر در راستاي تحقق اهداف دانشگاه در سال جديد، ترغيب نمودند. همچنين ايشان لزوم فرهنگ سازي را به منظور تحقق صرفه جويي هاي پايدار مطرح و مورد تأكيد قرار دادند.

در ادامه جلسه دو نفر از حاضرين به ارائه نقطه نظراتي در خصوص مباحث مطرح پرداختند و در انتها از 48 نفر از همکاران و افراد منتخب و برتر واحدهای مختلف دانشگاه كه تلاش هاي ويژه اي در راستاي تحقق صرفه جويي انرژي به انجام رسانده بودند با اهداي لوح تقدير و هداياي نقدي، قدرداني به عمل آمد.

سپس حاضرين درجلسه  نماز جماعت را برگزار و با مراسم افطار مورد پذيرايي قرار گرفتند.


e9305

 

e9306

 

e9307

 

e9308