با حضور مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم ، طرح های مقاوم سازی و عمرانی دانشگاه های فردوسی مشهد و سیستان و بلوچستان بررسی شد

با حضور دکتر مهرالله رخشانی مهر، مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کارشناسان اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی، روسا و معاونین دانشگاه های فردوسی مشهد و سیستان و بلوچستان، نشست کمیته فنی کارگروه مقاوم سازی تشکیل و طرح های مقاوم سازی و عمرانی این دو دانشگاه طرح و بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این نشست که با موضوع بررسي طرح مقاوم سازي ساختمان دانشكده کشاورزی دانشگاه مشهد و طرح بهسازی لرزه‌‌ای دانشکده علوم پایه دانشگاه سیستان و بلوچستان و همچنین طرح های عمرانی در دست اجرای این دو دانشگاه برگزار شد؛ دکتر رخشانی مهر با تاکید بر اهميت موضوع مقاوم سازي ساختمان هاي دانشگاه ها و ايجاد هماهنگي هاي لازم جهت اجراي پروژه‌ هاي مقاوم سازي، هدف از برگزاری این نشست را بحث و تبادل نظر فنی و کارشناسی در مورد بررسی کیفیت به اجرا در آمدن طرح های مقاوم سازی و نیز تحلیل آخرین وضعیت پیشرفت طرح های عمرانی این دو دانشگاه عنوان کرد.
در ادامه نمایندگان دانشگاه های فردوسی مشهد و سیستان و بلوچستان گزارش کاملی از روند اجرای طرح های مقاوم سازی ساختمان های دانشكده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و نیز طرح بهسازی لرزه‌‌ای دانشکده علوم پایه دانشگاه سیستان و بلوچستان و آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و همچنین میزان اعتبارات طرح های عمرانی این دو دانشگاه بیان کردند و بعد از صحبت های نمایندگان این دو دانشگاه، حاضران در این نشست سوالاتی در خصوص نحوه اجرای طرح های مقاوم سازی و همچنین اعتبارات مورد نیاز برای اجرایی شدن این طرح ها از نمایندگان دانشگاه های فردوسی مشهد و سیستان و بلوچستان بیان کردند و در ادامه، مسئولین این دو دانشگاه به این سوالات پاسخ دادند.
در پایان این نشست مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم با یادآوری مجدد راهبرد کلان این اداره کل در به نتیجه رسیدن تعداد مشخصی از پروژه های بهسازی در هر سال؛ بر نظارت دقیق و کامل اداره کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم بر این طرح ها تا کامل شدن آنها تاکید کرد و در خصوص رشد هر چه بیشتر اعتبارات و ادامه اجرای طرح های مقاوم سازی ساختمان های دانشگاه ها در سال های آتی ابراز امیدواری کرد.