نشست تخصصي مديران اداري و پشتيباني دانشگاه هاي منطقه9

نشست تخصصي مديران اداري و پشتيباني دانشگاه هاي منطقه9

اولين نشست تخصصي مديران اداري و پشتيباني دانشگاه هاي منطقه 9 به ميزباني دانشگاه فردوسي مشهد در تاريخ 12 اسفند ماه 93 برگزار شد.

نشست صبح اين مراسم با تلاوت آياتي از قرآن كريم در ساعت 10 آغاز و پس از سخنراني دكتر انصاري، دبير شوراي مديران اداري و پشتيباني دانشگاه هاي منطقه 9، با تبادل نظر مديران و اعضاي كارگروه هاي تخصصي در ساعت 11:45 پايان يافت.

نشست عصر شورا در 6 كارگروه تخصصي با حضور مديران اداري و پشتيباني و برخي از همكاران دانشگاه هاي فردوسي مشهد، سمنان، شاهرود، حكيم سبزواري، بجنورد، كوثر بجنورد، بيرجند، صنعتي بيرجند، گرمسار، دامغان، تربت حيدريه و قوچان در ساعت 14 آغاز و در ساعت 17 با جمع بندي نتايج بحث و گفتگوهاي مطرح شده در كارگروه ها پايان يافت. 

لازم به ذكر است كارگروههاي تخصصي شوراي اداري و پشتيباني دانشگاههاي منطقه 9 عبارتند از:

كارگروه كارگزيني اعضاي هيئت علمي به دبيري جعفر نداف شرق كارگروه كارگزيني اعضاي غيرهيئت علمي به دبيري مهندس ابوالقاسم ساقي كارگروه بهداشت، سلامت و تغذيه به دبيري حسين باقري كارگروه خدمات عمومي و تداركات به دبيري مهندس سعيد هاتفي كارگروه سامانه هاي نرم افزاري حوزه اداري و پشتيباني به دبيري مهندس مهدي مهديانفر كارگروه رفاه به دبيري جواد ايزدي

10734

10735