ايجاد مسير سبز دوچرخه سواري در دانشگاه فردوسي مشهد

ايجاد مسير سبز دوچرخه سواري در دانشگاه فردوسي مشهد

  مسير سبز دوچرخه سواري در دانشگاه، ايجاد شد.

دكتر حسين انصاري، مدير امور اداري و پشتيباني گفت: استقرار دانشگاه سبز و توسعه آن از 12 سال پيش آغاز شد و فعاليت هاي مرتبط با آن با روي كار آمدن مسئولان جديد در دانشگاه قوت گرفت.

وي با اشاره به چالش آلودگي هوا و مشكلات زيست محيطي در شهر، يكي از محورهاي طرح جامع را توسعه مسير دوچرخه سواري و پياده روي دانست.

دكتر انصاري، دانشگاه فردوسي مشهد را محور توسعه در بسياري از فعاليت ها دانست و خاطر نشان كرد: دانشگاه مي تواند محور توسعه در زمينه حمل و نقل پاك نيز باشد.

مدير امور اداري و پشتيباني يادآور شد: براي اجراي اين پروژه با دستگاههايي كه در سطح شهر مجري ايجاد ايستگاههاي دوچرخه سواري بوده اند، مذاكراتي انجام شده و قرار است اين مهم در آينده نزديك در سطح وسيع در دانشگاه اجرا شود.

وي ايجاد مسير دوچرخه سواري در بلوار علوم را يك فعاليت اوليه از سوي دانشگاه دانست و اضافه كرد اين مسير به زودي در تمام بلوارهاي دانشگاه اجرا مي شود.

دكتر انصاري با بيان اينكه طرح اوليه تنها براي فعاليت آقايان در دانشگاه مي باشد، ابراز اميدواري كرد با انجام پيگيري ها و فراهم شدن شرايط لازم، امكان استفاده از اين مسير براي بانوان نيز فراهم گردد.

وي تصريح كرد: در ابتداي افتتاح اين مسير، افراد بايد از ايستگاههاي دوچرخه سواري در بيرون از دانشگاه استفاده كنند و در آينده ايستگاهها در داخل دانشگاه و نزديك به دانشكده ها برقرار خواهد شد.

10652

10653