بازگشايي شركت تعاوني مصرف دانشگاه

 ضمن تبريك فرارسيدن ايام الله دهه فجر  به اطلاع کلیه همکاران محترم دانشگاه فردوسی مشهد می رساند :

مراسم بازگشایی  شركت تعاوني مصرف دانشگاه در مکان جدید خود ، در روز شنبه مورخ 18 بهمن، ساعت 15 برگزار مي گردد 

مكان : پرديس دانشگاه فردوسي مشهد- خيابان تربيت - محل جديد شركت تعاوني دانشگاه